Ontwikkelingen atletiekaccommodatie

Als bestuur zijn we al geruime tijd in gesprek met de gemeente over het onderhoud van de atletiek accommodatie en de doorontwikkeling hiervan. Met name met betrekking tot de realisatie van een nieuwe krachtruimte lopen we steeds achter de feiten aan. De gemeenteambtenaar die verantwoordelijk is voor het verbouwingsproject van de sporthal, waar de krachtruimte een onderdeel van is, verzuimde ons als vereniging tijdig en goed te informeren over de ontwikkelingen. Als bestuur hebben we veelvuldig om reacties moeten vragen anders werden wij niet geïnformeerd. Zo was het de bedoeling dat we in september een informatief gesprek zouden hebben over de verbouwingsplannen en realisatie van de krachtruimte. De verbouwing zou in twee fases uitgevoerd worden met in fase één de krachtruimte. Eind december zou fase één klaar zijn, was het verhaal. Maar helaas! In september kregen we geen uitnodiging. Dus hebben we meteen om een gesprek gevraagd met de wethouder Dhr. Diederen voor tekst en uitleg.

Dit gesprek is inmiddels geweest en als bestuur hebben we ons ongenoegen over de gang van zaken uitgesproken. De uitleg van de gemeente is als volgt. Het gehele verbouwingsplan heeft wederom vertraging opgelopen. Dit vanwege financiële middelen. Het verbouwingsplan moet in één keer gerealiseerd worden en kan niet in twee fasen gebeuren. Tevens moet er eerst nog een gasleiding verplaatst worden voordat men kan starten met de verbouwing. In december start de verbouwing “als het goed is”.

Als bestuur hebben we aangegeven dat we niet blijven afwachten, dat we als vereniging willen door ontwikkelen en dat we een plan gaan uitwerken voor een binnen-trainingsruimte. Dat we verwachten intensief betrokken te worden bij de realisatie van de krachtruimte en wanneer het aangepaste plan niet volgens de richtlijnen van de Atletiekunie zal zijn, wij geen gebruik gaan maken van deze ruimte.

De wethouder heeft aangegeven open te staan voor ons plan en dat we vanaf nu intensief betrokken worden bij de verbouwing.

We houden jullie op de hoogte!

Namens het bestuur,
Ivo Faashen

Nieuws Overzicht