Vooraankondiging jaarvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal plaatsvinden in de zaal van cafe De Keulsteeg.
Inloop is vanaf 19:00 uur waarna de vergadering zal aanvangen om 19:30 uur.
Enkele dagen van te voren zal hier de agenda geplaatst worden.

Nieuws overzicht