Berichtgeving omtrent de coronacrisis

Via deze pagina houden we jullie op de hoogte over de gevolgen van de coronacrisis voor onze vereniging.

- - - Update Woensdag 21 oktober - - -

De gemeente Beek en sportlandgoed De Haamen heeft laten weten dat sporten voor volwassenen is toegestaan onder voorwaarden in lijn met de nationale maatregelen.
- volwassenen (18+) houden 1.5 meter afstand tot anderen
- volwassenen (18+) trainen in groepjes van maximaal 4 personen
- het krachthonk is open voor maximaal 4 volwassenen + 1 trainer
- volwassenen (18+) en jongeren (17 en jonger) trainen niet samen in 1 groep

Vanaf heden starten de trainingen voor volwassenen dus weer na een week stil hebben gelegen, echter met inachtname van deze maatregelen.

- - - Update Woensdag 14 oktober - - -

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus een verdere halt toe te roepen, informeren we jullie.
De gemeentelijke noodverordening is hierin de bepalende factor.

Voor Sportlandgoed De Haamen geldt momenteel:
- Binnen- en buitensportaccommodaties van het sportlandgoed zijn uitsluitend geopend voor verenigingsactiviteiten voor jeugd tot en met 17 jaar.
- Sportactiviteiten voor volwassenen (18+ jaar) kunnen de komende periode niet doorgaan, ook niet met de max. van 4 personen op 1,5 meter afstand.

 Voor AV Caesar is daarom onderstaande van toepassing vanaf morgen, donderdag 15 oktober:
-    Voorlopig geen trainingen op de atletiekbaan voor 18 jaar en ouder. Dit tot nader bericht van de gemeente.
-    Pupillen en junioren kunnen wel regulier trainen.
-    Verenigingsactiviteiten gaan voorlopig niet door, geen Kampdag, geen clinics.
-    Krachtruimte en kleedlokalen zijn gesloten! Thuis omkleden!
-    Geen toeschouwers langs de accommodatie, ook geen ouder(s)!
-    Hygiëne maatregelen in acht nemen! Handen desinfecteren!
-    Heb je klachten, of gezinsleden met klachten, dan blijf je thuis.
-    Trainen buiten de accommodatie is alleen toegestaan in groepjes van max. 4 personen op 1,5 meter afstand.
-    Na afloop van de training de accommodatie zo snel mogelijk verlaten.

Blijf gezond!


Bestuur AV Caesar- - - Update Dinsdag 29 september - - -

Gisteravond heeft het kabinet in de persconferentie de volgende aanscherpingen voor de sport bekend gemaakt, deze gelden in ieder geval voor de komende drie weken (tot dinsdag 20 oktober):

Vanaf 29 september 18 uur:

 • zijn toeschouwers niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Dit geldt ook voor ouders/verzorgers die kinderen naar de accommodatie brengen (chauffeurs bij een uitwedstrijd vallen onder teambegeleiding en mogen bij de wedstrijd blijven kijken). 
 • gaan sportkantines dicht;
 • geldt er een samenkomstgrootte van 30 personen (binnen) en 40 personen (buiten) en een maximale gezelschapsgrootte van vier personen. Deze groottes gelden niet tijdens de sportbeoefening. Atleten mogen dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen voor atleten vanaf 13 jaar wel. Het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd of training de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.- - - Update maandag 6 juli - - -


Zomervakantie en meest recente richtlijnen.

De zomervakantie is in zicht. In samenspraak met de trainers kan er ook tijdens de zomervakantie getraind worden volgens een vakantierooster. Voor deze trainingen blijven de laatste richtlijnen van de Atletiekunie rondon COVID-19 van kracht.

 1. Vakantierooster (13 juli tot en met 23 augustus):
  -  Alle pupillen trainen samen op maandag van 18:15 tot 19:15 uur.
  -  De CD-junioren trainen alleen op donderdag, niet op maandag.
  -  Geen training week 31 voor Loopgroep 1 en de JRT.
  -  Loopgroep 2 traint vanaf nu weer van 19:30 tot 21:00 uur op beide dagen.
  Het volledige overzicht van trainingstijden inclusief vakantierooster is te vinden op deze webpagina.

 2. Volgens het protocol Atletiekunie geldt momenteel:
  a. Ben je grieperig of verkouden, of is een gezinslid besmet; blijf dan thuis!
  b. Kleedlokalen en wc’s zijn weer open.
  c. Vervoer; zoveel mogelijk zelfstandig en alleen. Leden arriveren niet eerder dan 10 minuten vóór de training en vertrekken direct na de training. Géén ouder(s)/verzorger(s) langs de baan. 
  d. Vóór de training handen reinigen met handgel o.b.v. alcohol. Hiervoor zijn dispensers aanwezig.
  e. Alléén trainers mogen in het materiaalhok komen. Atleten niet!
  f. Het krachthonk mag weer worden gebruikt, met inachtneming van dit protocol.
  g. Alle atleten volgen de aanwijzingen van de trainer(s) op met betrekking tot 1,5 meter afstand houden tot de trainer(s).
  h. EHBO-handelingen worden alleen uitgevoerd als het niet anders kan en met extra beschermingsmiddelen (RIVM richtlijn).
  i. De EHBO-koffer bevat de nodige beschermingsmiddelen.


We wensen iedereen een fijne sportieve vakantie toe.

Met sportieve groet,Bestuur AV Caesar- - - Update vrijdag 3 juli - - -

Er is weer een update van het protocol van de Atletiekunie voor de periode vanaf 1 juli, dit betekent onder andere:

 • tijdens het sporten hoeven volwassenen ook geen afstand meer te houden
 • kleedlokalen mogen weer open
 • het toezicht door een corona coördinator is niet meer nodig, dit toezicht ligt nu bij de trainers
 • het krachthonk zal op korte termijn weer in gebruik kunnen worden genomen onder voorwaarden
 • er zullen weer wedstrijden op de agenda komen, ook de nederlandse kampioenschappen gaan doo- - - Update dinsdag 2 juni - - -

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Dit gold al voor kinderen tot en met 12 jaar.- - - Update zaterdag 16 mei - - -

Met vreugde kunnen we melden dat óók de atleten ouder dan 18 jaar met ingang van volgende week weer op de baan mogen trainen. Mede dankzij de input van onze trainers is het gelukt om een plan op te stellen dat gisteren door de gemeente is goedgekeurd. Dit met inachtneming van de regels en afspraken die de Gemeente Beek heeft opgesteld (zie deze pagina).

Plan van aanpak trainingen mei 2020

 1. De trainingen starten per 18 mei volgens een nieuw schema, zie deze pagina. Dit geldt voor de periode tot en met 5 juni. Op basis van evaluatie en bevindingen van de trainers kan het plan tussentijds aangepast worden.
 2. Tijdens alle trainingen is er een bestuurslid aanwezig ter ondersteuning en toezicht (maar niet voor trainingstaken). Bestuursleden zijn tevens contactpersoon voor niet-leden die meetrainen.
 3. Volgens het protocol van de Atletiekunie geldt:
  a. Ben je grieperig of verkouden, of is een gezinslid besmet; blijf dan thuis!
  b. Kleedlokalen en wc's zijn gesloten. Dus thuis omkleden en naar de wc gaan.
  c. Neem een bidon mee met water, bijvullen tijdens de training is niet mogelijk.
  d. Reis bij voorkeur zelfstandig/alleen. Indien ouder(s) leden brengen en ophalen; afzetten bij zebrepad sporthal en daar ook weer ophalen (kiss & ride). Leden arriveren niet eerder dan 10 minuten vóór de training en vertrekken direct na de training. Géén ouder(s)/verzorger(s) langs de baan.
  e. Atleten worden ontvangen door de trainers bij het hek materiaalhok en hek zebra. Atleten lopen op aanwijzing van de trainers verder.
  f. Het krachthonk mag niet worden gebruikt.
  g. Vóór de training handen reinigen met handgel o.b.v. alcohol. Hiervoor zijn dispensers aanwezig. 
  h. Alléén trainers mogen in het materiaalhok komen. Atleten niet!
  i. Alle groepen met atleten van 13 jaar en ouder volgen de aanwijzingen van de trainer(s) op met betrekking tot het houden van 1.5 meter afstand.
  j. High-fives, boks, knuffels en ander fysiek contact is absoluut verboden bij groepen met atleten van 13 jaar en ouder onderling en met de trainers. 
  k. EHBO-handelingen worden alleen uitgevoerd als het niet anders kan en met extra beschermingsmiddelen (RIVM richtlijn).
  l. De EHBO-koffer bevat de nodige beschermingsmiddelen.

De gemeente heeft aangekondigd dat men toezicht zal houden op het naleven van de regels. Dit lukt ons alleen samen!

Veel sportplezier!

Met sportieve groet,


Bestuur AV Caesar- - - Update maandag 11 mei - - - 

Net als bij de herstart van de trainingsactiviteiten bij de atleten t/m 18 jaar zijn we momenteel aan het bekijken hoe we de groepen atleten van 19 jaar en ouder weer op een verantwoorde manier kunnen laten trainen. 

Veiligheid voor jullie, jullie thuisfront en voor jullie en onze trainers staat hierbij voorop. In overleg met de trainersstaf zijn we bezig met het uitwerken van een plan dat rekening houdt met de richtlijnen van de Atletiekunie en dat toepasbaar is op onze accommodatie. Dit plan moeten we ter goedkeuring voorleggen aan de gemeente. 

We verwachten de 'puzzel' begin deze week af te ronden en te kunnen indienen bij de gemeente. Daarbij streven we naar een herstartdatum vanaf 18 mei. We vragen dus nog een weekje geduld van jullie.

Wat betreft gebruik van de sportaccommodaties graag aandacht voor onderstaande berichtgeving van de gemeente:
We benadrukken nogmaals dat het sporten alleen georganiseerd en onder begeleiding mag plaatsvinden. Buiten de gereserveerde trainingsuren zijn het sportlandgoed en de sportvelden in de kernen verboden terrein. De boa’s zullen hierop controleren.” 

De actuele traingstijden zijn altijd hier te vinden.

Blijf gezond!Bestuur AV Caesar- - - Update vrijdag 1 mei - - - 

Start jeugdtrainingen 

Beste leden/ouder(s)/verzorger(s),

Mede namens de trainers kunnen we met gepaste vreugde kenbaar maken dat de jeugd tot en met 18 jaar weer mag trainen. Dit met ingang van 7 mei en volgens de afspraken die we met de gemeente zijn overeengekomen. Deze afspraken voldoen aan de richtlijnen van de Atletiekunie en het RIVM. 

We vragen dan ook van jullie om deze afspraken goed te lezen (ouders/verzorgers s.v.p. jullie kinderen instrueren) en je aan deze afspraken te houden. Dit voor de veiligheid van jezelf en de trainers. 

Plan van aanpak trainingen mei 2020

 1. De trainingen starten vanaf donderdag 7 mei volgens onderstaand schema, de trainingstijden en frequentie zijn aangepast zodat er niet meer dan één groep tegelijkertijd op de accommodatie traint.
    Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
  Pupillen mini, B en C
  (6 t/m 9 jaar)
  18:15 - 19:15      
  Pupillen A
  (9 t/m 11 jaar)
        18:15 - 19:15
  Junioren CD
  (11 t/m 15 jaar)
    18:30 - 20:00   19:30 - 21:00
  Junioren AB
  (15 t/m 18 jaar)
  19:30 - 21:00   19:30 - 21:00  
  Toezichthoudend
  bestuurslid
  Ivo Raoul Ivo Raoul
  Dit geldt minimaal voor de periode tot en met 4 juni, en afhankelijk van nieuwe richtlijnen en op basis van evaluatie, zal dit plan aangepast worden.
 2. Tijdens alle trainingen is er een bestuurslid aanwezig ter ondersteuning en toezicht (niet voor trainingstaken). Bestuursleden zijn tevens contactpersoon voor niet-leden die meetrainen.
 3. Volgens het protocol van de Atletiekunie geldt:
  a. Ben je grieperig of verkouden, of is een gezinslid besmet; blijf dan thuis!
  b. Kleedlokalen en wc's zijn gesloten. Dus thuis omkleden en naar de wc gaan.
  c. Neem een bidon mee met water, want bijvullen tijdens de training is niet mogelijk.
  d. Reis bij voorkeur zelfstandig/alleen. Indien ouder(s) leden brengen en ophalen; afzetten bij zebrepad sporthal en daar ook weer ophalen (kiss & ride). Leden arriveren niet eerder dan 10 minuten vóór de training en vertrekken direct na de training. Géén ouder(s)/verzorger(s) langs de baan.
  e. Atleten worden ontvangen door de trainers bij het hek materiaalhok. Atleten lopen op aanwijzing van de trainers verder.
  f. Het krachthonk mag niet worden gebruikt.
  g. Vóór de training handen reinigen met handgel o.b.v. alcohol. Hiervoor zijn dispensers aanwezig. 
  h. Alléén trainers mogen in het materiaalhok komen. Atleten niet!
  i. Alle ABCD-junioren volgen de aanwijzingen van de trainer(s) op met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand.
  j. High-fives, boks, knuffels en ander onderling contact is absoluut verboden bij de junioren en met de trainers. 
  k. EHBO-handelingen worden alleen uitgevoerd als het niet anders kan en met extra beschermingsmiddelen (RIVM richtlijn).
  l. De EHBO-koffer bevat de nodige beschermingsmiddelen.

De gemeente heeft aangekondigd toezicht te houden op het naleven van de regels. Wij vertrouwen erop dat iedereen zich houdt aan de regels zoals bekend gemaakt. 
Ondanks deze noodzakelijke extra maatregelen wensen we jullie veel sportplezier! 

Met sportieve groet,Bestuur AV Caesar- - - Update woensdag 22 april - - - 

Op dit moment zijn trainers en bestuur bezig om de maatregelen zoals ze op 21 april zijn afgekondigd, te vertalen naar een werkbare oplossing voor de atleten t/m 18 jaar.

Uitgangspunt hierbij is dat iedereen die betrokken is bij deze trainingen op een veilige manier zijn/haar werk kan doen. Zoals premier Rutte heeft aangegeven nemen de gemeenten de regie bij het opstarten van de sportactiviteiten. De Gemeente Beek doet dat door de plannen die de verenigingen indienen te beoordelen.

Na het weekeinde zullen we alle leden middels een nieuwsbrief uitgebreider informeren over de plannen en de maatregelen. Vooralsnog koersen we op de datum van 7 mei als herstartdatum van de trainingen voor de pupillen en junioren (t/m 18 jr.). Dit uiteraard op voorwaarde dat de gemeente instemt.

Blijf gezond!

 

Bestuur AV Caesar- - - Update dinsdag 21 april - - - 

Er zijn ontwikkelingen met betrekking tot de trainingen voor de jongeren, wat dit concreet gaat betekenen en op welk termijn precies dat zal volgen!
Zie ook de website van de Atletiekunie: https://www.atletiek.nl/nieuws/coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie- - - Update donderdag 24 maart - - - 

Gisteren heeft het kabinet aanvullende, strengere maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Deze strengere regels hebben grote impact op individuen en groepen in onze samenleving en uiteraard ook op ons als vereniging.

Het sportpark De Haamen is gesloten voor publiek. Trainingen en wedstrijden gaan in ieder geval tot 1 juni niet door. En vandaag heeft de Atletiekunie bekend gemaakt dat competities en NK’s voor dit jaar zijn afgelast.

Zie verder www.atletiekunie.nl/nieuws/coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie met betrekking tot financiële afspraken en de wedstrijden.

We vertrouwen er op dat iedereen zich, voor eigen veiligheid en die van anderen, houdt aan de maatregelen zoals die bekend zijn gemaakt.

Blijf gezond!Bestuur AV Caesar- - -  Update woensdag 18 maart - - -
 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent momenteel een noodverordening. Hierdoor zijn o.a. sportvelden gesloten inclusief onze sportaccommodatie. Het is daarom verboden om deze te betreden tot minstens 6 april.

In navolging van de AtletiekUnie verzoeken we iedereen met klem om tijdens het sporten in het openbaar "social distancing" en hygiëne te respecteren, dit is immers de achterliggende gedachte van de sluiting van de baan en het afgelasten van onze trainingen:
- train individueel of met een huisgenoot
- houd 1.5 meter afstand tot anderen
- ben bewust wat je aanraakt
- was bij thuiskomst je handen met zeep voor 20 seconden- - - Update maandag 16 maart - - -

Avondwedstrijd 3 april
De avondwedstrijd van 3 april is logischerwijs ook afgelast.
Er wordt nog gekeken of deze verplaatst kan worden naar later dit jaar, afhankelijk van de ontwikkeling komende weken.

Trainingen
De trainingen zullen tot minstens 6 april stil liggen.- - - Update vrijdag 13 maart - - -

Trainingen
In navolging van de oproep van het kabinet om sociale contacten sterk te verminderen roept NOC*NSF alle sportverenigingen op om clubbijeenkomsten zoals trainingen, wedstrijden, vergaderingen, etc. af te gelasten.

Wij sluiten ons aan bij dit advies en zullen voor de rest van de maand maart álle trainingen stopzetten. We doen dit met pijn in het hart omdat we weten dat deze periode belangrijk is in de voorbereiding van het zomerseizoen. We realiseren ons echter terdege dat het beperken van sociale contacten de enige manier is om de opmars van het virus te stuiten.

Over het hervatten van trainingen zullen we jullie via de website www.avcaesar.nl en nieuwsbrief (leden) op de hoogte houden. Ook is er informatie te vinden op www.atletiekunie.nl. We rekenen op jullie begrip voor dit vervelende besluit en hopen dat jullie je, door individuele trainingen en advies op afstand van je trainer, tóch kunnen voorbereiden op wedstrijden.

Clubcross 22 maart
Ook de clubcross van 22 maart moeten we helaas om dezelfde reden afblazen. Omdat de week erna het zomerseizoen al begint zullen we dit jaar geen clubcross houden.

Avondwedstrijd 3 april
Met de kennis van dit moment zullen we de avondwedstrijd van 3 april gewoon door laten gaan. Mocht hierin een ander besluit worden genomen dan zullen we dit kenbaar maken via de website. 

Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen bestaan dan kunnen deze via info@avcaesar.nl worden gesteld.

Bestuur AV Caesar- - - Update donderdag 12 maart - - -

Beste Caesarianen,

In verband met het coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt de jaarvergadering van a.s. vrijdag te annuleren.
Hoewel de bijeenkomst wellicht kleiner zal zijn dan 100 deelnemers willen wij jullie niet blootstellen aan extra gezondheidsrisico’s.
Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen wij de komende tijd een nieuwe datum prikken voor de jaarvergadering.
Wij vertrouwen op jullie begrip en wensen jullie alvast een zomerseizoen in goede gezondheid.

Bestuur AV Caesar


Nieuws Overzicht