Jaarvergadering, aftreden secretaris, clubkleding, krachtruimte en oproep vrijwilligers

Beste leden,

In deze roerige tijd, waar topatleten de strijd aangaan met limieten en anderen strijden tegen een avondklok, zijn wij als AV Caesar blij dat we kunnen trainen al is dit in aangepaste vorm. Vele verenigingen hebben besloten om alleen de jeugd onder de 18 jaar te laten trainen. Als bestuur zijn we dan ook oprecht trots op onze trainers die het mogelijk maken dat er voor eenieder een trainingsaanbod is. Al is dit gedurende de lockdown nog beperkt. We hopen dan ook dat we in maart weer regulier kunnen trainen.

Jaarvergadering 2021
Op vrijdag 26 maart om 19.30 uur is de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering is in de huidige situatie alleen digitaal mogelijk. Zet deze datum alvast in je agenda, je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Bestuursleden gezocht
Onze secretaris Ger Lemmens heeft laten weten te gaan stoppen als secretaris/bestuurslid. De gezondheid van Ger beperkt hem in zijn doen en laten. Dit heeft hem tot het moeilijke besluit gebracht om te stoppen als secretaris van AV Caesar. Ger blijft zich wel nog inzetten voor de vereniging als jurylid of anderzijds. Langs deze weg bedanken we Ger alvast voor zijn inzet als secretaris. Ger en de overige bestuursleden hopen dan ook op versterking van het huidige bestuur!

We zijn op zoek naar 2 kandidaat bestuursleden die zich sterk willen maken voor AV Caesar.

Clubkleding
In november 2020 is de kledingcommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaande uit Kim Habets, Soufian Koraichi, Jurre Jaspers, Ivo Schepers en Ivo Faashen oriënteert zich op clubkleding voor de atletieksport. Op dit moment is de commissie in overleg met een leverancier. Het is de bedoeling dat leden straks via onze website deze kleding kunnen bekijken en bestellen. Het betreft dan niet alleen een wedstrijdtenue maar een breder aanbod geschikt voor de atletiek/loopsport. Met aandacht voor pasvorm en functionaliteit maar ook herkenbaarheid van de diverse trainingsgroepen. De commissie streeft ernaar om tijdens de ledenvergadering de kleding te presenteren. Het huidige clubtenue is nog steeds geldig, maar niet meer verkrijgbaar!

Krachtruimte
De nieuwbouw van de krachtruimte bij De Haamen is klaar en de fase van inrichten is begonnen. Als bestuur zijn we in onderhandeling met de gemeente Beek over deze inrichting en het gebruik van de krachtruimte. Het in gebruik nemen van de krachtruimte is mede afhankelijk van de uitkomst van deze onderhandelingen en de huidige termijn van de lockdown.

Oproep vrijwilligers
We zijn op zoek naar leden/ouder(s)/familieleden die zich willen inzetten voor AV Caesar, onder andere met betrekking tot:

  • Jureren bij baanatletiek- en/of loopevenementen. Indien gewenst zal een passende jury cursus van de Atletiekunie aangeboden worden, ervaring is niet nodig.
  • De ledenadministratie.
  • Baan/materialen commissie ter onderhoud van trainings- en wedstrijdmaterialen, en kleine onderhoudswerkzaamheden op de accommodatie.
  • Pr/communicatie activiteiten ondersteunen of (deels) overnemen. Denk aan de website onderhouden; nieuws en impressies vergaren, opstellen en/of plaatsen; de nieuwsbrief; Facebook/Instagram; en andere groepen van Caesar helpen met de PR/communicatie.

 

Met sportieve groet,

Bestuur AV Caesar

Nieuws Overzicht