Cursus Start to Run én Sportief Wandelen - meld je aan!

Op woensdag 15 september start de nieuwe editie van de cursus Start to Run, én de eerste editie van de cursus Sportief Wandelen!

Start:
Beide groepen starten woensdag 15 september 2021 om 18:00 uur en de training duurt tot ongeveer 19:30 uur. In totaal 12 weken. De training vindt plaats op en vanaf de atletiekbaan van AV Caesar.


Programma:
Les 1: Ontvangst met een consumptie. Praktische zaken als voeding, kleding, schoeisel en blessurepreventie met trainingsopbouw worden besproken en vragen beantwoord. Daarna de eerste trainingsessie, met warming-up, programma en cooling-down. De training wordt afgesloten met uitleg over de eerste trainingsweek, het schema wordt per e-mail toegestuurd.
Les 2 t/m 11: Opbouwend programma en het opbouwen van spierkracht, stabiliteit en techniek.
Les 12: De cursus Start to Run sluit af met een officieel geklokte 3 of 5 km hardlopen op de atletiekbaan, onder aanmoediging van eigen supporters en de vervolggroep de Funrunners (loopgroep 3). Vervolgmogelijkheden en een eventueel lidmaatschap zullen worden besproken.

Voor de cursus Sportief Wandelen wordt er gestreefd om deel te nemen aan de georganiseerde wandeltocht van AV Caesar op 21 november aanstaande.

Elke les bestaat uit:
1. Inlopen/wandelen
2. Warming-up
3. Loopscholing voor geleidelijke verbetering van de looptechniek
4. Loopprogramma (de kern)
5. Cooling-down

Trainer(s):
De cursus Start to Run en Sportief Wandelen worden gegeven door trainers met coachende vaardigheden en opgeleid bij de Atletiekunie (KNAU) én de Wandelsport Bond (KWBN).

Betaling:
€65,- over te maken op nr: NL05 RABO 0104 9022 64 t.n.v. AV Caesar Beek onder vermelding van je naam en “start to run” dan wel "sportief wandelen".
Dit bedrag dient voor aanvang op de rekening van AV Caesar te staan.

Inschrijven:
Stuur een e-mail naar elsrovers@gmail.com (trainster) of info@avcaesar.nl met als onderwerp "start to run" dan wel "sportief wandelen".
Vermeld ook naam, adres en woonplaats. Voordat de cursus begint kunnen een aantal vragen gesteld worden, rekening houdend met ieders privacy, waarmee er preventieve informatie bekend is en de kans op succes groter wordt.

Aarzel dus niet; durf je loopschoenen aan te trekken, ervaar hoeveel energie het lopen kan geven en hoe gezond het is voor lichaam en geest!

Voor meer informatie is trainster Els Rovers te bereiken op elsrovers@gmail.com en 0642282403      

Nieuws Overzicht