Terugblik jaarvergadering 2022

De belangrijkste punten en besluiten:

- Quorum stemming nieuwe statuten is niet behaald, bij de volgende stemming binnen 4 weken zal het quorum niet meer van toepassing is.
*Ondertussen heeft het bestuur donderdag 21 april gekozen als de datum voor de nieuwe stemming, vanaf 20:45 uur in De Haamen!

- Online stemmen is aangenomen.

- Aanwezige leden hebben tevens ingestemd met de nieuwe contributie 2022.

- Jack Hulst (algemeen bestuurslid) en Maurice Dassen (algemeen bestuurslid) zijn afgetreden na het eerste termijn.

- Jack Hulst is benoemd tot erelid.

- Raoul Kuijpers (penningmeester) en Ivo Faashen (voorzitter) zijn herbenoemd voor het tweede termijn.

- Roger Ruiters (secretaris) heeft zich bedankt.

- Geinteresseerden voor bestuurswerk kunnen zich melden bij het bestuur (info@avcaesar.nl).

- Een oproep staat uit naar alle leden voor de bemensing van (nieuwe) commissies.

Nieuws Overzicht