Bericht van de penningmeester ter herinnering.

Deze week zal het incasso van het 1e kwartaal van 2022 plaatsvinden.

Het incasso van het 1e kwartaal is altijd hoger dan jullie gewend zijn omdat ook de bijdrage van de AtletiekUnie nu wordt geïncasseerd. Daarnaast is de contributie, na goedkeuring door de Algemene ledenvergadering, verhoogd en kan het ook zo zijn dat je naar een andere leeftijdscategorie bent gegaan waarvan de contributie hoger is.

Nieuws Overzicht