Nieuw bestuurslid en nieuwe statuten

Nieuw bestuurslid
Tijdens de ledenvergadering van 21 april heeft het bestuur Leydi van den Braken voorgedragen als bestuurslid voor de functie van secretaris. De aanwezige leden stemden unaniem in met haar benoeming. Leydi, 31 jaar, getrouwd en moeder van 2 kinderen, traint in Loopgroep 1 en heeft ervaring als bestuurslid en toezichthouder. In het dagelijkse leven is ze data scientist bij de gemeente Utrecht en ook werkzaam als freelancer op het gebied van business intelligence en datamodellen. Daarnaast is ze actief als lifestylecoach en zet ze bootcamps op. Een enthousiaste duizendpoot dus. We wensen Leydi veel succes als secretaris bij AV Caesar.

Nieuwe statuten
Tijdens dezelfde vergadering zijn ook de nieuwe statuten i.v.m. veranderde wetgeving (WBTR) in stemming gebracht. Tijdens de eerste vergadering op 25 maart kon niet over de statuten worden gestemd omdat het vereiste quorum van 2/3e van de leden niet aanwezig was. Tijdens de vergadering van 21 april werden de statuten voor de tweede maal geagendeerd en mocht wél worden gestemd, ditmaal door de aanwezige leden. De nieuwe statuten werden unaniem aangenomen en zullen binnenkort bij een notaris worden opgenomen in een officiële akte.

Nieuws Overzicht