Contributie

Bericht van de penningmeester: in de eerste week van juli wordt er weer contributie geïnd. Natuurlijk gaan we ervan uit dat iedereen netjes betaalt. Mocht dat om een of andere reden niet lukken, neem dan contact op met Raoul via penningmeest@avcaesar.nl

Graag wijzen we jullie ook erop dat voor mensen met een kleine beurs mogelijkheden zijn om tóch mee te doen aan sport. In de gemeente Beek is dit bijvoorbeeld de sport- en cultuurpas en voor jongeren is er ook het Jeugdsportfonds.

Nieuws Overzicht