Jeugdfonds en volwassenenfonds

De huidige tijden zijn voor iedereen financieel uitdagend. Sporten is daarom een goede afleiding mocht het financieel allemaal wat tegenzitten.

Er bestaat een jeugdfonds waar atleten t/m 20 jaar op terug kunnen vallen als de contributie te veel wordt. Informatie hierover is te vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/limburg-sport/

Met ingang van 1 januari a.s. is het de bedoeling dat ook de gemeente Beek zich aansluit bij het volwassenenfonds waarbij een tegemoetkoming zal worden geboden voor de betaling van contributie. We kennen op dit moment nog niet de exacte regels hieromtrent. Meer info hierover zal te vinden zijn op https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers. We houden jullie ook via de website en deze nieuwsbrieven op de hoogte.

Mocht het betalen van contributie een probleem worden en wil je tóch graag blijven sporten, schroom niet om contact op te nemen met de penningmeester via penningmeester@avcaesar.nl of 06 11 374 638

Nieuws Overzicht