Caesar Jeugdkamp 2019

-De inschrijvngen zijn gesloten-
Klik hier om de inschrijvingen in te zien

 

Beste pupillen, junioren en ouders/verzorgers,

Het wordt weer tijd om in te schrijven voor het jaarlijkse atletiek kamp! En wat hebben wij er nu al zin in!

We gaan dit jaar 17-18-19 (donderdag, vrijdag, zaterdag) oktober naar Jeugdverblijf Jeugdheem Woushoeve (België). 
De junioren vertrekken al op donderdag 17 oktober en worden daar om 19.00 uur verwacht.
De pupillen verwachten we vrijdagochtend 18 oktober om 9.30 uur op de kamplocatie.

Het kamp zal bestaan uit allemaal leuke, actieve spellen, zowel met de eigen trainingsgroep als met de hele groep samen. Tussen de activiteiten door is er ruimte om lekker in het bos te spelen of even uit te rusten en een spelletje te doen. Samen gaan we er een top kamp van maken.

Als je mee wilt gaan op ons gezellig kamp, vul dan via de website van AV Caesar het inschrijfformulier in. Je kunt het inschrijfformulier invullen tot donderdag 19 september.
Meld je snel aan, want VOL=VOL (inschrijving op volgorde van betaling).
Maak voor zondag 22 september het inschrijfgeld over op:

Bankrekeningnummer NL05RABO0104902264 ten name van AV Caesar onder vermelding van:‘kamp Caesar‘ en je voornaam, achternaam en categorie.
Voor de junioren is het inschrijfgeld € 30,00
Voor de pupillen is het inschrijfgeld € 20,00

Alleen de betaling geldt als definitieve inschrijving (inschrijving op volgorde van betaling). Indien je je afmeldt na 18 september, dan zal het verschuldigde bedrag niet meer retour gestort worden.
Na- inschrijving is NIET mogelijk

Als je je aanmeldt, ga je ook akkoord met enkele spelregels van het kamp, die op het aanmeldingsformulier staan benoemd.
Ja, ik ga mee op kamp en ga akkoord met onderstaande spelregels.
- Ik neem goede zin mee en maak samen met anderen veel plezier.
- In Belgische wet staat dat bij overnachting (jeugdkamp) de namen van de deelnemers bij de politie moeten worden gemeld (de kamporganisatie zal dit doen).
- Alcohol en roken is niet toegestaan.
- Mobiel op eigen risico, niet toegestaan tijdens activiteiten.
- Eten, drinken en snoepen in de slaapzalen is niet toegestaan.

Wij verheugen ons ontzettend op het AV Caesar kamp en hopen jullie allemaal donderdag 17 oktober of vrijdag 18 oktober te zien!


Namens de kampleiding.