Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incassos
*Hierbij machtig ik AV Caesar om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
 
Vrijwilligers
AV Caesar is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
Je kunt onderstaand aangeven wat je leuk zou vinden als vrijwilliger:
Vrijwilliger wedstrijden / jury
Jeugdtrainer
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Sportgerelateerd
Bij welke groep of trainer ga je trainen?
Heb je al specifieke doelen?
Zijn er bijzonderheden?
Voor senioren (vanaf 19 jaar) is het mogelijk om af te zien van een wedstrijdlicentie. Kruis dit vakje aan als je geen wedstrijdlicentie nodig hebt.
Opmerking