Junioren CD

Voor wie is deze groep?
Kinderen van 11 tot en met 15 jaar die samen hun grenzen willen verleggen op de verschillende atletiekonderdelen en zich breed motorisch willen ontwikkelen (BMO).

Wat wordt er getraind?
Het einddoel is sneller, verder en hoger bij de verschillende atletiek onderdelen.
Om dit doel te bereiken wordt er, naast specifieke training per onderdeel, aandacht besteed aan de basis motorische eigenschappen die een voorwaarde vormen voor elk onderdeel:
- coördinatie
- snelheid
- kracht
- uithoudingsvermogen
- bewegelijkheid
Daarnaast wordt er ook gewerkt aan mentale kracht, sportiviteit, leren trainen in een groep en de basis atletiekkennis.
Trainers differentiëren de training naar ieders niveau, belastbaarheid en op latere leeftijd steeds meer naar ieders specialisatie op bepaalde onderdelen.
De basis wordt breed gelegd en er wordt naar de langer termijn ontwikkeling gekeken, vooral bij de D-junioren, hetgeen een richtlijn is voor meer plezier en verhoogde prestaties op latere leeftijd.

Wie zijn de trainers?
Emilie Starling (gediplomeerd baanatletiektrainer, specialisaties: verspringen en speerwerpen)
Frans Pepels (gediplomeerd baanatletiektrainer, specialisaties: kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen)
Jules Spronken (specialisatie: hoogspringen)
Laura Vluggen (gediplomeerd baanatletiektrainer, specialisaties: sprint)
Manon Lutt (specialisaties: kogelstoten en discuswerpen)
Maurice Dassen (gediplomeerd baanatletiektrainer, specialisaties: sprint, horden en afstand)
Elke trainer werkt samen met de atleten aan alle basis elementen, en richting het wedstrijdseizoen verzorgt elke trainer één of meer onderdelen als specialisatie.

Wat zijn de trainingstijden?
Zie het overzicht op de algemene pagina.

Hoe verloopt de communicatie (buiten trainingstijden)?
Er is een Whatsappgroep met alle atleten en trainers.
De ouders worden op de hoogte gehouden over trainingen, wedstrijden en activiteiten via junioren@avcaesar.nl en nieuwsbrieven van de vereniging.
Ouders kunnen de trainers bereiken via junioren@avcaesar.nl.
In november is er een informatie avond voor atleten, trainers en ouders.

Welke wedstrijden zijn er voor de CD-junioren?
Jaarlijks zijn er 9 wedstrijden waar atleten verwacht worden aan deel te nemen:
- De Caesar clubcross in maart.
- De Caesar avondwedstrijd aan het begin van de lente.
- De 3 teamwedstrijden in april tot en met juni waarbij elke categorie als team zoveel mogelijk punten probeert te behalen.
- De Limburgse Kampioenschappen in de zomer, waar atleten individueel een medaille kunnen behalen.
- De meerkamp van de clubkampioenschappen in het laatste weekend van september, traditioneel de afsluiting van het wedstrijdseizoen.
- Een indoorwedstrijd.
Deelname is belangrijk voor een volwaardige beleving van de atletieksport, om een band te vormen als trainingsgroep en als terugkoppeling voor de trainingen die de trainers verzorgen in het belang van elke atleet.
Naast deze 9 wedstrijden zijn er veel andere wedstrijdmogelijkheden in de lente en zomer en een aantal indoor wedstrijden in de winter, zie ook de agenda.

Welke sociale activiteiten zijn er voor deze groep?
Elke training is een sociale activiteit, als ook de eerder genoemde wedstrijden!
Daarnaast is er jaarlijks de carnavalsavond, het Caesar jeugdkamp in oktober en het sportgala na de clubkampioenschappen.

Welke mogelijkheden zijn er voor ambitieuze atleten?
Trainers spelen hier op in door te differentiëren in lijn met ambitie, niveau en belastbaarheid van de atleet.
Voor ambitieuze atleten is er een extra trainingsmogelijkheid in het weekend en op de woensdag.
Trainers zullen ambitieuze atleten uitnodigen voor de nodige extra wedstrijden en hierbij begeleiden, inclusief nationale kampioenschappen en competities in een hogere categorie.

Wat zijn de reguliere wedstrijdonderdelen?

 

Onderdeel MJD MJC JJD JJC
Sprint 60 meter 80 en 150 meter 80 meter 100 en 150 meter
Afstand 1000 meter    800 meter    1000 meter    800 meter
Horden (aanloop, hoogte, tussenafstand) 60 meter (12m, 76cm, 8m) 80 meter (12m, 76cm, 8m) en
300 meter (40m, 76cm, 35m)
80 meter (12m, 76cm, 8m) 100 meter (13m, 84cm, 8.5m) en
300 meter (40m, 76cm, 35m)
Estafette 4 x 60 meter    4 x 80 meter    4 x 80 meter    4 x 100 meter
Springen Hoogspringen en Verspringen Hoogspringen en Verspringen Hoogspringen en Verspringen Hoogspringen en Verspringen
Werpen Discuswerpen (0,75kg), Speerwerpen (400g) en Kogelstoten (2kg) Discuswerpen (1kg), Speerwerpen (500g) en Kogelstoten (3kg) Discuswerpen (1kg), Speerwerpen (400g) en Kogelstoten (3kg) Discuswerpen (1kg), Speerwerpen (600g) en Kogelstoten (4kg)