Veilig Sporten

De vertrouwenscontactpersonen van AV Caesar zijn Annette Villerius en Bert Nijssen, beiden zijn geschoold via de opleiding van NOC*NSF. Men kan contact met hen opnemen via vertrouwenscontactpersoon@avcaesar.nl

In het belang van veiligheid (en kwaliteit) is er een vrijwilligersbeleid:
- Nieuwe trainers en verenigingsfunctionarissen hebben een kennismakingsgesprek met het bestuur, referenties worden nagegaan.
- Bestuurders, trainers en verenigingsfunctionarissen hebben een VOG, deze wordt driejaarlijks vernieuwd.
- Trainers en andere begeleiders zijn bekend met de NOC*NSF Gedragsregels die AV Caesar onderstreept.
- Trainers hebben periodiek (jaarlijks) een gesprek met het bestuur, ook om signalen op te vangen en risico's te vermijden.
- Alle trainers dienen minstens de workshop sport EHBO te volgen.
- Alle trainers volgen minstens de AU cursus Atletiektrainer niveau 2, hierbij wordt het onderwerp "veiligheid" behandeld.

Zie verder het calamiteitenplan, de werkwijze signalen vertrouwenscontactpersonen en "Word je beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag?".

Werkwijze signalen vertrouwenscontactpersoon

Gedragsregels begeleiders in de sport

Wij willen graag onze sponsoren bedanken!